preload
Część 1


Rosyjski na Szóstkę
Część 1Dla początkujących

Autor: Liliana Droździk
Liczba lekcji: 15 (w tym 3 lekcje próbne)


Bezterminowy dostęp:
47 zł
Урок 1: Как тебя зовут?
Po pierwszej lekcji będziesz umiał się przywitać, przedstawić, powiedzieć, że jesteś Polakiem, skąd pochodzisz, jak również nauczysz się, jak powiedzieć gdzie mieszkasz i spytać o to samo współrozmówcę. Poznasz też większość liter rosyjskiego alfabetu.


Урок 2: Кто это? Что это?
Dzięki tej lekcji będziesz umiał zadawać pytania typu „Kto to jest?”, „Co to jest?”. Dowiesz się też, jak odpowiadać na pytania zadane w temacie lekcji, a także nauczysz się udzielać pozytywnych i negatywnych odpowiedzi na pytania typu: „Czy to jest...?” itp.


Урок 3: Привет!
W lekcji trzeciej mówimy o oficjalnych i nieoficjalnych formułach powitań i pożegnań. Dowiesz się również, jak spytać po rosyjsku: „Jak się masz?” i jak Rosjanie zwykle odpowiadają na takie pytanie.


4
Lekcja 4: Kim jesteś?
Урок 4: Кто ты?
Tematem przewodnim tej lekcji są zawody. Po tej lekcji będziesz umiał zadawać pytania o rodzaj wykonywanego zawodu i miejsce pracy. Nauczysz się również odpowiadać na tego typu pytania.
Niedostępna


5
Lekcja 5: Dokąd oni się spieszą?
Урок 5: Куда они спешат?
W tej lekcji dowiesz się, jak w czasie teraźniejszym odmieniają się czasowniki rosyjskie na przykładzie: pisać, jechać, śpiewać, spieszyć się, mówić, czytać i nieść. Nauczysz się również układać proste zdania z wykorzystaniem powyższych czasowników.
Niedostępna


6
Lekcja 6: Ile masz lat?
Урок 6: Сколько тебе лет?
Lekcja szósta poświęcona jest określaniu wieku. Nauczysz się pytać i odpowiadać na pytanie dotyczące wieku. Dowiesz się również, jaka jest różnica pomiędzy: „год”, „года” i „лет”. W lekcji tej poznasz liczebniki od 0 do 100.
Niedostępna


7
Lekcja 7: Która godzina?
Урок 7: Который час?
W lekcji tej mówimy o liczebniku, ale w odniesieniu do godzin. Po tej lekcji będziesz umiał precyzyjnie określić czas i powiedzieć, o której godzinie wykonujesz określone czynności.
Niedostępna


8
Lekcja 8: Ja i moja rodzina.
Урок 8: Я и моя семья.
Lekcja ósma przedstawia słownictwo z zakresu rodziny. Nauczysz się mówić, jak nazywają się osoby z Twojego kręgu rodzinnego. Dowiesz się również, jak powiedzieć, że jesteś do kogoś podobny.
Niedostępna


9
Lekcja 9: Poniedziałek czy wtorek?
Урок 9: Понедельник или вторник?
Dzięki tej lekcji poznasz dni tygodnia. Nauczysz się mówić, jaki wczoraj był dzień tygodnia, jaki jest dzisiaj, a jaki będzie jutro. Mówić tu też będziemy o liczebnikach od 200 do 1000.
Niedostępna


10
Lekcja 10: Jakie masz hobby?
Урок 10: Какое у тебя хобби?
W tej lekcji dowiesz się, jak powiedzieć co lubisz robić, a czego nie. Poznasz także odmianę czasowników zwrotnych.
Niedostępna


11
Lekcja 11: Pasuje ci ta sukienka!
Урок 11: Тебе идёт это платье!
W tej lekcji będziemy mówić o ubraniach. Poznasz też kilka kolorów. Dowiesz się, jak odmienia się czasowniki: „ubierać się” i „nosić”. Po tej lekcji będziesz umiał powiedzieć, jakie ubrania nosisz w określonych porach roku.
Niedostępna


12
Lekcja 12: Mój dom – moja twierdza.
Урок 12: Мой дом – моя крепость.
Lekcja dwunasta przedstawia słownictwo z zakresu domu / mieszkania. Mówimy tutaj również o położeniu przedmiotów względem siebie. Lekcja ta dotyczy także odmiany rzeczowników w liczbie pojedynczej.
Niedostępna


13
Lekcja 13: Co jesz codziennie?
Урок 13: Что ты ешь каждый день?
Tematem tej lekcji jest jedzenie. Poznasz w niej odmianę czasownika nieregularnego „jeść” i często mylonego z nim „jechać”. Dowiesz się, jak odmieniają się czasowniki „jeść śniadanie”, „jeść obiad” i „jeść kolację”. Poznasz też nazwy podstawowych produktów spożywczych.
Niedostępna


14
Lekcja 14: Pada deszcz!
Урок 14: Идёт дождь!
Tematem tej lekcji jest pogoda. Nauczysz się ją opisywać w oparciu o poznane słownictwo. Po tej lekcji będziesz także umiał spytać, jaka była ona wczoraj, jaka jest dziś i jaka będzie jutro.
Niedostępna


15
Lekcja 15: Wakacje!
Урок 15: Каникулы!
W lekcji piętnastej mówimy o wakacjach i formach ich spędzania. Dowiesz się, jak po rosyjsku powiedzieć „spędzać”, a także jak ten czasownik się odmienia. W tej lekcji poznasz również podstawowe zwroty związane z robieniem zakupów, a także różnicę między czasownikami: „купить” i „покупать”.
Niedostępna


TEST
Test końcowy
Окончательный тест
Test końcowy sprawdzający i oceniający Twoją wiedzę po przerobieniu kursu.