preload

Lekcja 16

Mój dzień od rana do wieczora.   Мой день с утра до вечера.

Lekcja próbna

Урок 16. Тема: Мой день с утра до вечера.
Lekcja 16. Temat: Mój dzień od rana do wieczora.

Здравствуй!
Witaj w pierwszej lekcji kursu na poziomie średnio zaawansowanym. Myślę, że wiadomości przedstawione w pierwszej części kursu nie stanowią dla Ciebie problemu i że kolejną partię materiału równie szybko i z łatwością opanujesz!

Tę część poświęcimy nieco trudniejszym zagadnieniom; porozmawiamy o zdrowiu, samopoczuciu, emocjach itp. Poszerzymy też zakres naszej gramatyki tak, byś z łatwością mógł posługiwać się jeśli nie wszystkimi, to większością części mowy.

Przystąpmy zatem do lekcji!


Dziś porozmawiamy o czynnościach, jakie zwykle wykonujemy w ciągu dnia. Niektóre z tych czynności umiesz już nazwać, są nimi m.in. jedzenie śniadania, obiadu i kolacji.
Przypomnimy sobie też godziny, bo zwykle nasze rutynowe czynności wykonujemy w określonym czasie. Pierwszą czynnością w ciągu dnia, jaką wykonujesz, jest budzenie się. Spytam Cię teraz, o której godzinie się budzisz:

В котором часу ты просыпаешься?
O której godzinie się budzisz?

Wyrażenie "В котором часу" znasz z lekcji 7. i wiesz już, że oznacza ono "O której godzinie". Zaimek "ты" też jest Ci już znany, pozostaje nam tylko do wyjaśnienia słowo "просыпаешься". Czasownik ten znaczy "budzisz się" i jest to czasownik zwrotny (jak w języku polskim) i odmienia się on według koniugacji I:

я просыпаюсь, ты просыпаешься, он / она / оно просыпается
ja się budzę, ty się budzisz, on / ona / ono się budzi
мы просыпаемся, вы просыпаетесь, они просыпаются
my się budzimy, wy się budzicie, oni się budzą

Jeśli się budzisz o 7.30, to na takie pytanie możesz odpowiedzieć:

Я просыпаюсь в половине восьмого.
Budzę się wpół do ósmej.

Określanie godziny nie jest dla Ciebie już problemem, więc odpowiedz na moje pytania:

1. В котором часу обычно просыпается твоя сестра?
обычно - zwykle
твоя - twoja

........................................

2. В котором часу просыпается твоя мама в понедельник?

........................................

3. В котором часу просыпается твой папа в воскресенье?

........................................

4. В котором часу просыпается твой брат в среду?

........................................

5. В котором часу просыпается твой дядя в четверг?

........................................

Na powyższe pytania możesz odpowiedzieć tak:

Моя сестра обычно просыпается в половине восьмого.
Moja siostra zwykle się budzi o wpół do ósmej.
В понедельник моя мама просыпается без двадцати семь.
W poniedziałek moja mama budzi się za dwadzieścia siódma.
В воскресенье мой папа просыпается без четверти девять.
W niedzielę mój tato budzi się za kwadrans dziewiąta.

Jeśli mówimy, że coś robimy "za" (np. za pięć pierwsza), nie używamy już przyimka "в" (jak to się dzieje w pozostałych przypadkach - np. "в три часа", "в половине первого", "в двадцать десятого"). O tym mówiłam Ci już w lekcji, która dotyczyła określania czasu.

В среду мой брат просыпается в двадцать десятого.
W środę mój brat budzi się dwadzieścia po dziewiątej.
В четверг мой дядя просыпается в восемь часов.
W czwartek mój wujek budzi się o godzinie ósmej.

Jak już się obudzimy, to zazwyczaj wstajemy (chyba że lekarz każe nam cały dzień leżeć w łóżku, ale teraz tego nie zakładamy, a o chorobach jeszcze będzie czas mówić). Nie wiem, o której godzinie wstajesz, dlatego Cię o to spytam:

В котором часу ты встаёшь?
O której godzinie wstajesz?

встаёшь - wstajesz - jest to czasownik I koniugacji i tak się odmienia:

я встаю, ты встаёшь, он / она / оно встаёт
ja wstaję, ty wstajesz, on / ona / ono wstaje
мы встаём, вы встаёте, они встают
my wstajemy, wy wstajecie, oni wstają

Jeśli lubisz poleniuchować i wstajesz o 10.00, to powiesz:

Я встаю в десять часов.
Wstaję o godzinie dziesiątej.

A jeśli spytam Cię:

В котором часу встают твои родители?
O której godzinie wstają twoi rodzice?

To możesz odpowiedzieć mi na przykład:

Мои родители встают в половине девятого.
Moi rodzice wstają o wpół do dziewiątej.

Po tym, jak już się obudziłeś i wstałeś, pewnie myjesz zęby i ręce, a potem jesz śniadanie.
"Myć zęby" to po rosyjsku:

чистить зубы
myć zęby

czyli dosłownie "czyścić zęby". A oto jak odmienia się czasownik "чистить" (dosł. "czyścić"):

я чищу, ты чистишь, он / она / оно чистит
ja czyszczę, ty czyścisz, on / ona / ono czyści
I liczba mnoga:
мы чистим, вы чистите, они чистят
my czyścimy, wy czyścicie, oni czyszczą

Myć zęby to po rosyjsku "чистить", ale myć ręce to już "мыть руки":

мыть руки
myć ręce

A tak odmienia się ten czasownik:

я мою, ты моешь, он / она / оно моет
ja myję, ty myjesz, on / ona / ono myje
мы моем, вы моете, они моют
my myjemy, wy myjecie, oni myją

Sam widzisz, że czasownik ten należy do koniugacji I i końcówki ma takie, jak chociażby "читать" lub czasownik zwrotny "одеваться", który to poznałeś w lekcji o ubraniach. Jak już się umyjesz i ubierzesz, to jesz śniadanie. Odmianę "jeść śniadanie", podobnie jak "jeść obiad" i "jeść kolację", poznałeś już w lekcji 13.

Po wykonaniu wszystkich tych czynności zazwyczaj wychodzisz z domu i idziesz albo do pracy, albo do szkoły, albo np. na zakupy. Wyrażenia te powiemy po rosyjsku odpowiednio: "идти на работу", "идти в школу", "идти за покупками". Czasownik "iść" już nam się pojawił, dla przypomnienia podaję Ci odmianę:

я иду, ты идёшь, он / она / оно идёт
ja idę, ty idziesz, on / ona / ono idzie
мы идём, вы идёте, они идут
my idziemy, wy idziecie, oni idą

на работу - już było, wiesz już, że oznacza "do pracy"
в школу - też już było i pamiętasz znaczenie ("do szkoły")
за покупками - znaczy "na zakupy", a samo słowo "покупки" to "zakupy". Zwróć uwagę, że w rosyjskim mówimy "за покупками", jakby "za zakupami", a w polskim "na zakupy".

Powiedz teraz dla przypomnienia i utrwalenia zdanie: "Moja mama idzie do pracy o 7.30".

........................................

I sprawdź ze mną:

Моя мама идёт на работу в половине восьмого.
Moja mama idzie do pracy o wpół do ósmej.

I jeszcze takie zdanie: "Pracuje od 8 do 14".

Chcąc wyrazić po rosyjsku, że coś odbywa się "od... do..." powiemy albo "с... по..." (to jest wersja oficjalna), albo "c... до..." (wersja nieoficjalna, potoczna). Z gramatycznego punktu widzenia wygląda to tak:

a) wersja nieoficjalna:
C... (kogo? czego? - dopełniacz) до... (kogo? czego? - też dopełniacz)

b) wersja oficjalna:
C... (kogo? czego? - dopełniacz) по... (kogo? co? - biernik)

Работать - pracować - jest to czasownik koniugacji pierwszej (końcówka "-ть". Odmienia się jak znany Ci już czasownik "читать"), a więc nasze zdanie powiemy:

Она работает с восьми до двух.
Pracuje od ósmej do drugiej.

Dopełniacz liczebników podałam już Ci w lekcji z godzinami.

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 17 Lekcja 17


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.