preload

Zestaw 3

Pytania "Kto to jest?"

Zestaw próbny
Liczba słów i zdań w tym zestawie: 23
Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć naukę.

Zestaw 2Zestaw 2 Wszystkie zestawy Zestaw 4 Zestaw 4